Praktijk BODYMIND

Voor Psychologische hulp bij
Traumaverwerking, Burn-out, Stress gerelateerde klachten

Psychosociale therapie

Psychosociale therapie is een laagdrempelig kort begeleidingstraject met een professionele ervaringsgerichte aanpak. Zingeving heeft hierbij een centrale betekenis. Daarnaast is een van de kenmerken dat lichaam en geest als een samenhangend geheel wordt gezien en benaderd.

Als psychosociaal therapeut, voldoe ik aan de strenge toelatings-en kwaliteitseisen van de NVPA. Ik onderschrijf hiermee het holistisch mensbeeld dat wordt gehanteerd. Het uitgangspunt is dat geest en lichaam een onlosmakelijke eenheid vormen. Hierbij hoort dat de mens ook niet los gezien kan worden van de mensen met wie hij of zij een gemeenschap vormt en de wereld waarin hij of zij leeft.

In therapie sta jij met jouw hulpvraag centraal. Naast het werken aan praktische oplossingen, laat psychosociale therapie je ontdekken wat je verdedigingsmechanismen en patronen zijn die jou in de weg zitten om vrij en jezelf te kunnen zijn. De therapie geeft je een beter zicht op je werkelijke drijfveren. Om helder te krijgen wat je echt wilt in het leven, te ervaren wat belangrijk is voor jou. Je onderzoekt wat jou hiervan weerhoudt en je ontdekt je kracht en potentieel om je leven op je eigen manier vorm te geven. Meer te leven vanuit authenticiteit en je eigen zijn. In het proces laat je oude ballast los en ervaar je weer rust en ruimte. Je neemt een duik in je eigen leven en gaat op zelfonderzoek uit. Je ontwikkelt compassie voor jezelf en de ander en leert te doen wat echt belangrijk is.
psychosociaal therapeut

Psychosociale therapie werkt goed bij:

 • Een gemis aan verdieping in je leven
 • Onzekerheid en angst, gemis aan zelfvertrouwen
 • Stress en Burn-out, gebrek aan balans
 • Rouw en verlies
 • Somberheid en depressie
 • Lichamelijke klachten met een psychische component
 • Levens-en zingevingsvragen
 • Relatie-en gezinsproblemen

Overtuiging “eigen kracht”

Net als alle NVPA therapeuten, onderschrijf ik als psychosociaal therapeut de overtuiging dat in elke client een fundamentele eigen kracht aanwezig is. In het therapeutisch proces wordt hier gebruik van gemaakt. Kernpunten hierbij zijn:

 • de mens beschikt over een zelfhelend vermogen
 • zingeving is een belangrijke drijfveer in het leven
 • de client leert zelf zijn of haar eigen keuzes te maken

psychosociaal therapeut

Meer info
Deze therapie combineert verschillende invalshoeken om naar jouw probleem, ervaring en beleving ervan te kijken op een manier dat je nieuwe perspectieven aangereikt krijgt. Deze komen uit de transactionele analyse, oplossingsgerichte therapie, lichaamsgerichte psychotherapie gebaseerd op karakterstijlen (overlevingsstijlen), familieopstellingen of systemische therapie, cognitieve gedragstherapie, en mindfulness en ontspanningstechnieken.

De therapie is een ervaringsgericht therapie waardoor je het aangebodene direct kunt integreren. Niet alleen kennis en begrip, maar vooral de diepgaande directe ervaring zorgt voor zelfinzicht en verandering.

Wat levert de therapie je op?

  • Problemen kunnen hanteren en oplossingen vinden
  • Meer inzicht in jezelf
  • Meer zelfvertrouwen
  • Kwaliteiten en valkuilen ontdekken
  • Stress kunnen hanteren
  • Zelfreflectie vergroten
  • Meer levensplezier
  • Assertiviteit en daadkracht
  • Loslaten van angsten, oude patronen en ballast
  • Om kunnen gaan met pijnlijke ervaringen uit het verleden
  • Om kunnen gaan met pijn, fysiek en geestelijk
  • Om kunnen gaan met situaties buiten jezelf op het werk in je relatie met anderen, of in de werled, waar je geen controle over hebt

psychosociaal therapeut

Contact

Voor vragen over de mogelijkheden kun je mailen of bellen naar
Hanneke van der Aalst
06-13453055

info@praktijkbodymind.nl

Vergoedingen

Er is geen vergoeding mogelijk in de basisverzekering. De kosten kunnen gedeclareerd worden bij de zorgverzekeraar bij een aanvullende verzekering. Een gedeelte van het bedrag wordt vergoed mits je aanvullend bent verzekerd.

Meer over tarieven en vergoedingen
© 2024 All rights reserved. | Optimalisatie door Portugalore
Fotografie: Yvonne Witte
×