Praktijk BODYMIND

Voor Psychologische hulp bij
Traumaverwerking, Burn-out, Stress gerelateerde klachten

Verwijzers

Bent u huisarts, specialist, POHGZZ, fysiotherapeut, GZ psycholoog, psychotherapeut, maatschappelijk werker of een andere verwijzer en zoekt u passende hulpverlening voor uw patiënt? Graag informeer ik u over de mogelijkheden in mijn praktijk en voorwaarden.

Bodymind Psychotherapie

Wie kunnen er terecht bij Bodymind psychotherapie? Hulp is er voor patienten of clienten

 • bij wie er sprake is van narcistische mishandeling of
 • voor wie CGT of EMDR onvoldoende heeft geholpen of
 • die onderliggende problematiek op dieper niveau heeft of
 • met psychosomatische klachten, stress of burn-outklachten of
 • de ervaring van hooggevoeligheid heeft of
 • die vastzit in een verwerkingsproces
 • die gebaat is met een ervaringsgerichte aanpak of
 • die begeleiding zoekt bij borstkanker door een ervaringsdeskundige, en snel psycho-sociale hulp wil
Kwaliteitseisen Bodymind Psychotherapie

Als psychologisch hulpverlener voldoe ik aan de strenge kwaliteits- eisen van de NVPA. Daarnaast ben ik geregistreerd als lichaamsgericht therapeut en lid van de SBLP. Ik ben lid van het SE-netwerk voor lichaamsgericht werkende traumatherapeuten, alsook van het netwerk “Het verdwenen zelf”.  Aan deze organisatie hebben zich gespecialiseerde behandelaren verbonden. Zij zetten zich in voor mensen die ‘vast hebben gezeten, of vast zitten’ in een narcistische dynamiek met een partner, een ouder, een familielid, vriendin, of werkgever.

Overleg

Wanneer u inschat dat een patiënt of cliënt gebaat is bij een ervaringsgerichte of experiëntele psychotherapie, of het brede specialisme van  narcistisch misbruik, overleg ik graag. Doordat ik  van 2012 tot 2021 werkzaam was als POHGGZ in een huisartsenpraktijk, ben ik goed op de hoogte van het aanbod in de reguliere GGZ en daarbuiten. Ik ben bekend met de diversiteit aan hulpvragen, de werkwijze van de POHGGZ en de reikwijdte van deze functie. Deze ervaring heeft invloed op de manier waarop ik mijn praktijk run en samen werk.

Maatwerk 

Ik kies voor maatwerk en beperk mij niet tot methodieken die ‘evidence based’ zijn. Behalve ACT, oplossingsgerichte therapie en motiverende gespreksvoering maak ik ook gebruik van de inzichten die voortkomen uit jarenlange professionele ervaring. Als ook de ervaringen van cliënten binnen diverse lichaamsgerichte therapie-stromingen. Hierbij lopen de theorie en praktijk vooruit op wat strikt genomen wetenschappelijk is bewezen. Somatic Experiencing (SE lichaamsgerichte traumatherapie) is ontwikkeld door Peter Levine en wordt in steeds meer landen toegepast als een succesvolle therapie bij trauma. Dit geldt ook voor aanverwante therapieën: ISP, NARM, Neuroaffectieve Psychotherapie, en voor lichaamsgerichte psychotherapie. Het stelt cliënten in staat om los te komen van oude disfunctionele coping-en overlevingsstrategien en om meer plezier uit het leven te halen.

Wie kan er niet terecht;

 • als er sprake is van behoorlijke verslavingsproblematiek
 • bij een gebrek aan financiële draagkracht
 • mensen met een stevige persoonlijkheidsproblematiek
 • als er sprake is van een sociaal isolement of beperkt netwerk
 • mensen die moeite hebben om afspraken  na te komen
 • patienten die een symptoomgerichte behandeling zoeken
 • mensen die nadrukkelijk een steunende behandeling willen
 • clienten die externaliseren en niet bereid zijn tot het nemen van verantwoordelijkheid voor hun gedrag
Financiering therapie (vergoeding)

Uw patient dient bereid te zijn om zelf financieel te investeren in zijn of haar therapie, en zal dus ook over enige financiële draagkracht moeten kunnen beschikken. De sessies worden bij een aanvullende verzekering, vaak voor een deel vergoed. Het andere deel, meestal rond de € 50,- per keer dient zelf te worden bijbetaald. Het eigen risico wordt daarentegen niet aangesproken. Indien uw patient geen aanvullende verzekering heeft, dan vindt er geen vergoeding plaats en komen de volledige kosten (€ 90,-) voor rekening van de patient/ client.

Waarin maakt Praktijk Bodymind het verschil?

De focus ligt niet zozeer op psychopathologie en problemen maar meer op de disfunctionaliteit van overlevingspatronen, sterke kanten en hulpbronnen om het vermogen tot zelfregulering en zelf-compassie te bevorderen. De aandacht is gericht op overlevingspatronen en strategieën die leiden tot symptomen en hoe dit de beleving van het huidige moment verstoord. De nadruk ligt niet op moeilijkheden in het verleden omdat dit onvoldoende is om de dysfunctie te verminderen en zelfregulering te bevorderen.

Zelf onderzoek; expert van jezelf worden

De cliënt wordt uitgenodigd tot een fundamenteel onderzoeksproces, bijvoorbeeld: “Wat zijn de patronen die mij verhinderen om …….?” We onderzoeken deze vraag op de volgende niveaus van ervaring: cognitief, emotioneel, lichaamsgevoel (felt sense), en fysiologisch. De persoonlijke voorgeschiedenis wordt nader onderzocht voor zover de patronen uit het verleden interfereren met de gewenste verbetering. Het brengt een actief proces van onderzoek teweeg naar de relationele en overlevingsstijlen van de cliënt, waarbij gebouwd wordt op zijn of haar sterke kanten en de cliënt tot actie kan komen in de moeilijkheden van dit moment van zijn leven.

 

 

Contact

Voor vragen over de mogelijkheden kun je mailen of bellen met:
Hanneke van der Aalst
06-13453055

info@praktijkbodymind.nl

Vergoedingen

De vergoeding valt onder de aanvullende verzekering onder psycho-sociale of lichaamsgerichte psychotherapie. Je betaalt geen eigen risico.

Op dit moment is er een wachtlijst tot februari 2022. Er is WEL plek voor online sessies, of een zogeheten "blended care traject”. Aanmelden voor de wachtlijst is schriftelijk mogelijk

Meer over tarieven en vergoedingen
© 2021 All rights reserved. | Optimalisatie door Portugalore
Fotografie: Yvonne Witte
×