Praktijk BODYMIND

Voor Psychologische hulp bij
Traumaverwerking, Burn-out, Stress gerelateerde klachten

Negatief zelfbeeld

Zelfbeeldproblemen gaan vaak samen met een negatieve beoordeling van jezelf, en een gevoel van minderwaardigheid. Hoe belangrijker je het zelfbeeld maakt, hoe minder je kunt genieten. Het maakt je kwetsbaar voor stress, negatieve spanning, angst en depressieve klachten.

Therapie bij een negatief zelfbeeld

Therapie bij een negatief zelfbeeld, kan jouw probleem oplossen van jaren gebukt gaan onder onzekerheid en de angst voor de afkeuring en afwijzing. Je denkt dat je het nooit goed doet, of goed kunt doen, en wijt dit ook aan jezelf. Het is goed om je te realiseren dat je iets aan kunt veranderen aan een negatief zelfbeeld. Dit kan met behulp van therapie. Het begint met te erkennen dat je kampt met gedachten over jezelf en de wereld om je heen die niet helemaal kloppen met de werkelijkheid. Waarschijnlijk heb je bepaalde negatieve overtuigingen aangeleerd. Thuis of op school, of op je werk, of in vriendschappen en relaties.
therapie bij last amsterdam

Hoe we denken over wie we zijn, en willen zijn, bepaalt hoe we ons gedragen ons gedragen. In dit gedrag groeit het probleem omdat je niet helemaal jezelf kunt zijn. Er ontstaan blokkades: je hebt last van perfectionisme, minderwaardigheidsgevoelens, onzekerheid, een gebrek aan zelfvertrouwen en afhankelijkheid. Je bent overmatig alert, vaak gericht op de ander en zoekt goedkeuring en erkenning.

Hoe weet je of je een negatief zelfbeeld hebt?

Allereerst voel je je vaak tekortschieten en is er altijd een kritische stem op de achtergrond die je vertelt dat het beter kan en anders had gemoeten. Je bent vaak op zoek naar waardering van anderen, en zeer gevoelig voor kritiek van anderen die je hoog hebt zitten. Daarbij denk je ook vaak dat anderen beter zijn dan jezelf, en kijkt daarom op tegen anderen mensen. Je overwaardeert de dingen die je niet goed hebt gedaan en onderwaardeert de dingen die je goed doet. In contacten heb je de neiging om jezelf gedeisd te houden, te pleasen, en om jezelf terug te houden. Veel mensen met een negatief zelfbeeld, voelen zich niet echt geliefd, met als gevolg een onderontwikkeld zelfbesef.

Invloed op je gedrag

Een gevoel van minderwaardigheid heeft invloed op hoe je je gedraagt. Misschien heb je de neiging om jezelf terug te trekken, te verdedigen of kleiner te maken. Of je compenseert het door hoog van de toren te blazen of je nare gevoelens te bagatelliseren of grapjes te maken. Dat zijn overlevingsstrategieen, om de pijn en het verdriet, of de onmacht die eronder zit, van jezelf weg te houden. Mensen met een negatief zelfbeeld, vertonen ook vaak co-dependent gedrag.

Jezelf vergelijken

Door je vaak te vergelijken met anderen, of snel onder de indruk te raken van het succesverhaal of het gedrag van de ander, ontstaat de neiging om jezelf op onderdelen af te keuren. Dit leidt er weer toe dat je de lat voor jezelf extra hoog legt en bang wordt om te falen. Het gevolg is vaak vermijdingsgedrag en de neiging tot controle.

Therapie bij een negatief zelfbeeld

Een negatief zelfbeeld is goed te verhelpen. Hierbij is het belangrijk om de oorsprong van je negatief zelfbeeld te achterhalen. Meestal ligt hier een niet verwerkte ervaring onder zoals een kritische of onzekere ouder of pestervaringen, of meer recente ervaringen op je werk, of een relatie waarin er geen rekening met je werd gehouden. Er is niet altijd een oorzaak aan te wijzen. Vaak is het zo dat je ooit patronen hebt ontwikkeld die functioneel waren, waarbij de kritische stem je hielp te overleven door gericht te zijn op controle of vermijding van gevoelens. Dat doen we meestal als het onveilig is.

Oude patronen loslaten

Door contact te maken met je innerlijke criticus, en je reacties hierop, worden je innerlijke patronen helder. Door oefening leer je anders naar jezelf kijken. En door contact te maken met je lichaam, kom je ook weer bij je gevoel. Zo ontstaat er meer ruimte in je waardoor je de controle niet meer nodig hebt, kritische niet functionele gedachten kunt loslaten en uit je oude patronen kunt stappen.

De praktijk leert dat je ongeveer 15 tot 25 sessies nodig hebt om van je negatieve zelfbeeld af te komen, afhankelijk van hoe diep het is geworteld.

therapie bij last amsterdam

Contact

Voor vragen over de mogelijkheden kun je mailen of bellen naar
Hanneke van der Aalst
06-13453055

info@praktijkbodymind.nl

Vergoedingen

Er is geen vergoeding mogelijk in de basisverzekering. De kosten kunnen gedeclareerd worden bij de zorgverzekeraar bij een aanvullende verzekering. Een gedeelte van het bedrag wordt vergoed mits je aanvullend bent verzekerd.

Meer over tarieven en vergoedingen
© 2024 All rights reserved. | Optimalisatie door Portugalore
Fotografie: Yvonne Witte
×