Praktijk BODYMIND

Voor Psychologische hulp bij
Traumaverwerking, Burn-out, Stress gerelateerde klachten

Klachtenregeling

Praktijk Bodymind, heeft een klachtenregeling. Ik hanteer deze conform de gestelde eisen door het NVPA en de RCBZ. Ik ben hiervoor aangesloten bij de SCAG. De SCAG staat voor Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg en is het centrum voor klachten en geschillen afhandeling in de complementaire zorg.

Klachtenregeling


Mijn uitgangspunt is dat ik iedereen met respect wil behandelen en streef naar openheid, eerlijkheid en professionaliteit. Wanneer je onverhoopt om welke reden dan ook ontevreden bent, hoop ik dat je dit bij mij meldt zodat we samen naar een oplossing kunnen zoeken. Als dit niet mogelijk is, dan kun je als client een klacht indienen. Hiervoor ben ik aangesloten bij SCAG. Dit is een organisatie voor klachten en geschillen in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Op deze manier draag ik bij aan de kwaliteit van zorg.

Beroepscode NVPA

Ik werk volgens de beroepscode van  het Nederlands Verbond voor Psychologen, psychosociale therapeuten en Agogen (NVPA). Deze  beroepsvereniging wil kunnen garanderen dat clienten bij hun leden in professionele handen is. Hiertoe heeft het NVPA een beroepscode opgesteld – de eisen, richtlijnen en gedragsregels van een behandelend therapeut. Het gaat om principes als: integriteit, verantwoordelijkheid, respect en deskundigheid. Therapeuten die lid zijn, zijn te herkennen aan het keurmerk en moeten zich aan deze beroepscode houden. Dit betekent dat, mocht je het idee hebben, dat dit niet wordt nageleefd, er een klacht ingdiend kan worden. Dat kan volgens de klachtenregeling.

SCAG heeft een klachtenfunctionaris die u gratis begeleid. Je kunt bij mijn beroepsvereniging het NVPA, melden dat je een klacht hebt. Zij zetten een functionaris van SCAG in om je te ondersteunen bij het formuleren van de klacht en gaan na wat je met de klacht wil. De klachtenfunctionaris neemt daarna met mij contact op en onderzoekt samen wat de mogelijke oplossingen zouden kunnen zijn.

Bij een geschil

Waar moet je aan denken bij een geschil? Als samen zoeken naar een oplossing niet lukt, kun je je wenden tot een geschillencommissie. Deze doet binnen zes maanden uitspraak een bindende uitspraak.  Voor mijn informatie verwijs ik naar SCAG

NVPA Scag erkendRBCZ erkend

Contact

Voor vragen over de mogelijkheden kun je mailen of bellen naar
Hanneke van der Aalst
06-13453055

info@praktijkbodymind.nl

Vergoedingen

Er is geen vergoeding mogelijk in de basisverzekering. De kosten kunnen gedeclareerd worden bij de zorgverzekeraar bij een aanvullende verzekering. Een gedeelte van het bedrag wordt vergoed mits je aanvullend bent verzekerd.

Meer over tarieven en vergoedingen
© 2024 All rights reserved. | Optimalisatie door Portugalore
Fotografie: Yvonne Witte
×