Praktijk BODYMIND

Voor Psychologische hulp bij
Traumaverwerking, Burn-out, Stress gerelateerde klachten

Hulp bij trauma

Wat voor de een traumatisch is, hoeft dit voor een ander niet te zijn. Grofweg zijn er twee soorten trauma te onderscheiden. Om deze reden zijn er verschillende vormen van traumatherapie die je kunnen helpen om een trauma te verwerken. Samen onderzoeken we welke vorm het beste bij je past.

Hulp bij trauma

Op verschillende manieren kan hulp bij trauma werken. De geboden hulp hangt niet zozeer af van wat er is gebeurt of van de gebeurtenis zelf maar wel van de kern van de traumatische ervaring. Daarom is het belangrijk om eerst te onderzoeken wat de bron is van het trauma. Het maakt voor de behandeling uit of je een ernstige gebeurtenis hebt meegemaakt zoals een ongeluk of dat je een onveilige jeugd hebt gehad. De effecten hiervan zijn op verschillende manieren immens. Mijn hulp bij trauma is bedoeld om je te helpen herstellen van de effecten van trauma. Daarbij werk ik werk op basis van de meest bekende trauma methoden en technieken:
-Somatic Experiencing
-TRE
EMDR
-Brainspotting
Integrale Somatische Psychologie
Narm
-Lichaamswerk
-Transactionele analyse (TA)
-Systemisch werk (familieopstellingen)
-Energetisch werk
-Mindfulness Based Therapie

Wanneer is hulp bij trauma nuttig?

Hulp bij trauma is zinvol als je vervelende gebeurtenissen hebt meegemaakt. Denk hierbij aan een ongeluk, pesterijen, een aanval of misbruik waarvan je nog altijd hinder ondervindt. Een trauma kan ook het gevolg zijn van een langdurige blootstelling  aan een traumatiserende omgeving zoals kindermishandeling, huiselijk geweld of oorlog of emotionele verwaarlozing. De effecten kun je nog altijd dagelijks ervaren in de vorm van intense fysieke, perceptuele en emotionele reacties.  Dus trauma laat niet alleen herinneringen achter waardoor je misschien minder goed kunt slapen of concentreren, maar beslaat een heel scala aan trauma sporen. Daarom zijn veel symptomen en moeilijkheden in verband te brengen met trauma. Hulp bij trauma door therapie maakt herstel mogelijk waardoor je er minder of geen last meer van hebt.

hulp bij trauma

 

De kern van trauma

De kern van trauma is: een gevoel van onveiligheid. Daarnaast is het voor getraumatiseerde mensen moeilijk om in het hier en nu te zijn. Ze zijn vaker ontregeld, alert, voelen veel, of juist weinig en komen in de overlevingsstand.

De impact van trauma

De impact wordt groter als:
-je al weinig veerkracht had
-gebeurtenissen plaats vinden in de kindertijd
-de oorzaak ligt bij de opvoeders
-er niemand is om je te helpen
-je niets kunt doen om het te voorkomen
-je steeds opnieuw overweldigd wordt

De behandeling

De behandeling is afhankelijk van het soort trauma. Grofweg maak ik een onderscheid tussen:
1. een shocktrauma (ingrijpende gebeurtenis)
2. een omgevingstrauma (huiselijk geweld)
3. een ontwikkelingstrauma (jeugdtrauma)
Afhankelijk van het trauma werk ik met een daarvoor ontwikkelde methode.

Omgevingstrauma

Alle mensen zijn kwetsbaar voor trauma. Of voor de gevolgen die trauma heeft. Als iemand langdurig wordt bloot gesteld aan een traumatiserende omgeving, heeft dit een grote impact op iemands gezondheid. Het betreft hier kindermishandeling zowel psychisch als lichamelijk en huiselijk geweld als partner waarbij er sprake is van machtsmisbruik, manipulatie, vernedering en fysiek geweld. Ook oorlog valt onder deze categorie. de overeenkomst is dat mensen hebben geleerd om met de omgeving om te gaan door zich aan te passen. Echter de impact van wat er is gebeurt is gebleven, en ligt besloten in de herinneringen en ontwikkelde symptomen.

Ontwikkelingstrauma

Trauma’s kunnen al op zeer jonge leeftijd ontstaan. Onveilige situaties kunnen zoveel spanning oproepen dat het teveel is voor het kinderlijke brein om dit verwerken. Zo ontstaan er overlevingsreacties die zich een leven lang kunnen herhalen. Het kan gaan over ouders die onvoldoende waren afgestemd op hun kinderen die niet konden voldoen aan de behoeften van veiligheid en geborgenheid, maar ook over ouders die vaak afwezig waren, bijvoorbeeld omdat een van de ouders in het ziekenhuis was opgenomen. Of een moeder met een post natale depressie en niet bij machte is het kind te bieden wat het nodig heeft. Deze situaties kunnen worden nalaten bij kinderen die eenmaal volwassen te  maken met terugkerende klachten die veelal terug zijn te voeren overlevingspatronen die zij in de kindertijd zich eigen hebben gemaakt.

Waaraan herken je een ontwikkelingstrauma?

-laag zelfbeeld: het gevoel niet oke te zijn
-moeite, onzekerheid en zenuwachtigheid in sociale contacten
-heftige emotionele reacties: angst, boosheid, schuld, verdriet
-lichamelijke reacties: onrust, oppervlakkige ademhaling,
-voortdurende spanning die leidt tot migraine, of altijd moe zijn
-hooggevoeligheid als gevolg van een moeilijke jeugd

Verborgen trauma

Het kan zijn dat je je niet realiseert dat bepaalde gebeurtenissen ertoe hebben bijgedragen dat je uit balans bent geraakt. Dit kan zich uiten in onverklaarbare lichamelijke klachten, angst, paniek, onzekerheid, laag gevoel van eigenwaarde, depressie, perfectionisme, het gevoel dat je het nooit goed doet of er nergens bijhoort.

In alle gevallen, kun je er met behulp van speciaal voor trauma ontwikkelde methoden, ervan af komen, of in elk geval minder last hebben van hiermee samenhangende klachten.

Contact

Voor vragen over de mogelijkheden kun je mailen of bellen naar
Hanneke van der Aalst
06-13453055

info@praktijkbodymind.nl

Vergoedingen

Er is geen vergoeding mogelijk in de basisverzekering. De kosten kunnen gedeclareerd worden bij de zorgverzekeraar bij een aanvullende verzekering. Een gedeelte van het bedrag wordt vergoed mits je aanvullend bent verzekerd.

Meer over tarieven en vergoedingen
© 2024 All rights reserved. | Optimalisatie door Portugalore
Fotografie: Yvonne Witte
×