Praktijk BODYMIND

Voor Psychologische hulp bij
Traumaverwerking, Burn-out, Stress gerelateerde klachten

Verwijzers

Bent u huisarts, specialist, POHGZZ, fysiotherapeut, GZ psycholoog, psychotherapeut, maatschappelijk werker of een andere verwijzer en zoekt u passende hulpverlening voor uw patiënt? Graag informeer ik u over de mogelijkheden in mijn praktijk en voorwaarden.

Hebt u een patiënt of cliënt:
– bij wie er sprake is van narcistische mishandeling of
– bij wie cognitieve therapie of EMDR onvoldoende heeft geholpen of
– met onderliggende problematiek op dieper niveau of
– met psychosomatische klachten, stress of burn-outklachten of
– met de ervaring van hooggevoeligheid of
– die vastzit in een verwerkingsproces
– die gebaat is met een ervaringsgerichte aanpak of
– bij wie ACT een uitkomst zou kunnen zijn?

Lees dan vooral verder
Als psychologisch hulpverlener voldoe ik aan de strenge kwaliteits- eisen van de NVPA. Daarnaast ben ik geregistreerd als lichaamsgericht therapeut en lid van de SBLP. Ik ben lid van het SE-netwerk voor lichaamsgericht werkende traumatherapeuten, en van het netwerk “Het verdwenen zelf” voor mensen die ‘vast hebben gezeten, of vast zitten’ in een narcistische dynamiek met een partner, een ouder, een familielid of werkgever.

Behalve in mijn praktijk, ben ik sinds 2012 werkzaam als POHGGZ in een huisartsenpraktijk. Hierdoor ben ik goed op de hoogte van het aanbod in de reguliere GGZ en daarbuiten. Ik ben bekend met de diversiteit aan hulpvragen, de werkwijze van de POHGGZ en de reikwijdte van deze functie. Deze ervaring heeft invloed op de manier waarop ik mijn praktijk run.

Als u wilt verwijzen
Wanneer u inschat dat een patiënt of cliënt gebaat is bij een erva- ringsgerichte of experientele therapie, vertel ik graag over mijn werkwijze.  Zelfregulering neemt in mijn praktijk een belangrijke plek in door interventies die gebruik maken van lichamelijke sensaties (mindfulness). Daarnaast staan compassie en aanvaarding centraal om meer diepgang te brengen in het therapeutisch proces. De focus ligt hierbij niet zozeer op psychopathologie en problemen maar meer op de disfunctionaliteit van overlevingspatronen, sterke kanten en hulpbronnen om het vermogen tot zelfregulering en zelf-compassie te bevorderen.

Maatwerk
Ik kies voor maatwerk en beperk mij niet tot methodieken die ‘evidence based’ zijn. Behalve ACT, oplossingsgerichte therapie en motiverende gespreksvoering maak ik ook gebruik van de inzichten die voortkomen uit jarenlange professionele ervaring en de ervaringen van cliënten binnen diverse lichaamsgerichte therapie-stromingen. Hierbij lopen de theorie en praktijk vooruit op wat strikt genomen wetenschappelijk is bewezen. Somatic Experiencing (SE lichaamsgerichte traumatherapie) is ontwikkeld door Peter Levine en wordt in steeds meer landen toegepast als een succesvolle therapie bij trauma. Dit geldt ook voor aanverwante therapieën: ISP, NARM, Neuroaffectieve Psychotherapie, en voor lichaamsgerichte psychotherapie. Het stelt cliënten in staat om los te komen van oude disfunctionele coping-en overlevingsstrategien en om meer plezier uit het leven te halen.

Deze therapievormen
Er is aandacht voor overlevingspatronen en strategieën die leiden tot symptomen en hoe dit de beleving van het huidige moment verstoord. De nadruk ligt niet op moeilijkheden in het verleden omdat dit onvoldoende is om de dysfunctie te verminderen en zelfregulering te bevorderen. De cliënt wordt uitgenodigd tot een fundamenteel onderzoeksproces, bijvoorbeeld: “Wat zijn de patronen die mij verhinderen om …….?” We onderzoeken deze vraag op de volgende niveaus van ervaring: cognitief, emotioneel, lichaamsgevoel (felt sense), en fysiologisch. De persoonlijke voorgeschiedenis wordt nader onderzocht voor zover de patronen uit het verleden interfereren met de gewenste verbetering. Het brengt een actief proces van onderzoek teweeg naar de relationele en overlevingsstijlen van de cliënt, waarbij gebouwd wordt op zijn of haar sterke kanten en de cliënt tot actie kan komen in de moeilijkheden van dit moment van zijn leven.

Regulier en complementair
Ik werk graag samen met hulpverleners in de reguliere GGZ als een aanvulling op een behandeling die de patient ten goede komt (in sommige situaties sluit dit verrassend goed aan) of vervanging bij diegenen die onvoldoende baat hebben bij de gevolgde therapieën tot dan toe. Ik ben me in deze bewust van de richtlijnen voor doorverwijzing.

Ervaring
Steeds meer cliënten komen bij Praktijk Bodymind terecht via verwijzers. Meestal is dit voor een ervaringsgerichte therapie zoals lichaamsgerichte psychotherapie, traumatherapie, ACT-therapie, of voor psychosociale therapie: een gerichte benadering bij een ontregeld stress systeem, burn-out, depressie, angst, hooggevoeligheid en trauma, stress- en emotieregulatie of het opheffen van psychische blokkades.

Therapie bij praktijk Bodymind ontleent zijn bestaansrecht vooral aan de tevredenheid en de vooruitgang van de cliënten die bewust kiezen voor een lichaamsgerichte therapie, ACT of andere vernieuwende therapieen buiten de reguliere GGZ. Het sluit aan bij mijn overtuiging dat clienten een ‘andere’ behandeling als beter kunnen ervaren dan de uit algemene middelen gefinancierde behandeling die strikt ‘evidence based’ is of pretendeert te zijn.

Financiering therapie (vergoeding)
Therapie wordt gefinancierd uit de aanvullende verzekering. Dit betekent dat uw patient bereid dient te zijn om zelf financieel te investeren in zijn of haar therapie, en dus ook over enige financiële draagkracht moet kunnen beschikken. De sessies worden meestal voor een deel vergoed, het andere deel, meestal rond de € 40,- per keer dient zelf te worden bijbetaald. Dit bedrag hangt af van de zorgverzekeraar bij wie de client is aangesloten. Het eigen risico wordt daarentegen niet aangesproken. Indien uw patient niet wordt vergoed uit de aanvullende verzekering dan vindt er geen vergoeding plaats en komen de volledige kosten (€ 85,-) voor rekening van de patient/ client.

Contact

Voor vragen over de mogelijkheden kun je mailen of bellen met:
Hanneke van der Aalst
06-13453055

info@praktijkbodymind.nl

Vergoedingen

De vergoeding valt onder de aanvullende verzekering onder psycho-sociale of lichaamsgerichte psychotherapie. Je betaalt geen eigen risico.

Meer over tarieven en vergoedingen
© 2020 All rights reserved.
Fotografie: Yvonne Witte
×